Účtovný výkaz

OaS s.r.o. (IČO: 45306397) vykonala dňa 25.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2022936487_IR_2010_664_2011_510446.TIF