Účtovný výkaz

OaS s.r.o. (IČO: 45306397) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2022936487_IR_2011_2032991672012.TIF