Účtovný výkaz

OaS s.r.o. (IČO: 45306397) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2022936487_IR_2011_2032991682012.TIF