Účtovný výkaz

OaS s.r.o. (IČO: 45306397) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2022936487_IR_2012_2019356372013.TIF