Účtovný výkaz

OaS s.r.o. (IČO: 45306397) vykonala dňa 19.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Skenovaný dokument.TIF