Účtovný výkaz

OaS s.r.o. (IČO: 45306397) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-12 do 2010-01.

POD201_2022936487_IR_2009_664_2010_513751.TIF